Nenavaden kralj

Objavil Tadej Pagon, Z 0 Komentarjev, Kategorija: Duhovne misli,

(Jn 18,33b–37) 

Današnji evangelij opisuje Kristusa v pogovoru s Pilatom. Tik preden gre v trpljenje, Jezus temu oblastniku razloži, da je takšen kralj, ki je zato prišel na svet, da »pričuje za resnico« in da njegovo »kraljestvo ni od tega sveta«, saj kraljuje s križa. Nanj pa je šel, ker »nas ljubi« ter da bi »nas s svojo krvjo osvobodil grehov ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za slavljenje Boga«.  Na križ je šel, da bi nam »izkazal ljubezen do konca« in tako s svojim kraljevanjem pokazal na pravo ljubezen, ki se ne ustavi niti pred žrtvijo in trpljenjem. Njegovo kraljevanje je zato ljubezen, ki je pripravljena stopiti na križ. Kristus na križu pokaže pravo podobo Boga. Človekov pogled je uprt v stvari in zanemarja osebe. Poleg tega pa ima tudi o Bogu napačno podobo, saj ga doživlja kot tekmeca. Bog to ve, zato se človeku približa tako, da se da pribiti na drevo križa, ker je človek »prilepil« svoj pogled na stvar, drevo. Bog se v svoji ljubezni poniža in gre na križ, ker ve, da ga bo samo tako srečal človekov pogled, ki je uperjen v stvari. In tako ga bo lahko »videlo vsako oko«. Na drevesu križa Kristus človeku pokaže tudi pravo podobo Boga, kakor bi mu govoril: »Poglej, doslej si mislil, da sem ljubosumen Bog, da ti ne dovolim svobode, da sem tvoj tekmec in hočem biti tvoj tiran. Pa sem se prepustil človeškim rokam, ki so mi zadale trpljenje me, pribile na križ in umorile. Nisem ljubosumen Bog, ampak Bog, ki te ljubi do te mere, da se ti daje v roke.« Res, nenavadno kraljevanje! Na praznik Kristusa Kralja nam kot piko na i svojo podobo in resnično obličje pokaže sam Gospod: križani Kralj. Želim in prosim Boga, da bi imeli vedno pred očmi podobo Jezusa  Kristusa, »ki nas ljubi«, in z njo hodili skozi življenje.

(Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem) 

Pilat mu je tedaj rekel: »Torej kralj si?« Jezus je odgovoril: »Tako je, kralj sem. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da spričam resnico. Vsak, kdor je iz resnice, posluša moj glas.«

(Jn 18, 37)

Zahvaljen, vladar vesolja, začetek in konec. Ti, ki si prišel v sprevodu oblakov razodet vsem ljudem brez razlike. Zahvaljen za obljubo poslednjega konca vseh naših stisk in novega začetka življenja v tebi. Čakamo na dopolnitev zemeljskih dni. Prihajamo ti naproti, sprejmi nas v svoje kraljestvo.

(Berta Golob, Zahvala za Božji kruh)