Mladinska skupina

Mladinska skupina se srečuje ob sobotah po sveti maši, kjer mladi lahko v pogovoru razrešujejo svoj vprašanja in si utrjujejo svojo hojo za Kristusom.

Mladinska skupina 

Biblična skupinaBiblična skupina se srečuje ob sredah, na 14 dni. Prebiramo svetopisemske odlomke, o njih razmišljamo in v njih iščemo naše poslanstvo.

Biblična skupina 

ŽPS

Župnijski pastoralni svet deluje v prenovljeni sestavi od oktobra 2015, ko so farani in faranke v novo sestavo izvolili _ predstavnikov.

Naša naloga je biti relavantno župnikovo posvetovalno, kot tudi delovno telo, ki s svojim delom preučuje, načrtuje, usklajuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

Župnijski pastoralni svet 

Mladinski PZ

Mladinski pevski zbor aktivno sodeluje pri nedeljski, otroški, sveti maši, ki je ob 11.  uri.

V zboru sodelujejo tako otroci, kot mladina s svojim petjem, igranjem kitare in orgel.

Mladinski pevski zbor 

Mešani PZ

Mešani pevski zbor ima v naši župniji močan pomen pri hvaljenju Gospoda.

S svojim talentom sodelujejo in razveseljujejo pri nedeljskih svetih mašah ob 9. uri in drugih prazničnih pobožnostih.

Mešani pevski zbor 

Oratorij

Oratorij župnik skupaj z animatorji-mladinci organizira ob zaključku poletnih počitnic.

Oratorij navadno poteka cel teden. Otroci se udejstvujejo pri različnih delavnicah, molitvi, petju, hrani in pijači, …

Oratorijska dejavnost se tudi razširi. Vsak mesec, en dan v vikendu, lahko otroci prisluhnejo svetniškemu zgledu, ustvarjajo različne izdelke in se ob hrani in pijači poveselijo z župnikoma in animatorji.

Oratorij