Župnija Tržič – Bistrica, Sveta Marija Goretti

Župnija je – edina v Sloveniji – posvečena mladi, še ne dvanajstletni devici in mučenki sveti Mariji Goretti. Njen prvi župnik, msgr. VIKTOR ZAKRAJŠEK, je svojo odločitev utemeljil z naslednjimi štirimi razlogi: Slovenci takrat še niso imeli svojega, uradno priznanega svetnika. Sveta Marija Goretti je svetnica ”našega časa”, saj je minilo komaj 108 let od njene smrti. Živela je v skromnih gospodarskih razmerah, a je vse težave premagovala z junaško veselostjo, delavnostjo in ljubeznijo do matere ter do bratov in sester, zato naj bo priprošnjica vsem mladim družinam, ki se ”v potu svojega obraza trudijo za vsakdanji kruh”. Predvsem pa naj bo kot mučenka čistosti v današnji ”poplavi spolnosti” postavljena za zgled naši mladini, da bi ohranila čistost srca, duše in telesa.

O sveta MARIJA GORETTI!

Nisi se predala grehu in si pri dvanajstih letih žrtvovala svoje življenje, da bi ohranila ČISTOST. Milostno se ozri na našo župnijo in na vse, ki se z grehom oddaljujejo od večnega zveličanja. Nauči nas – še posebej mlade – s kakšnim pogumom naj iz ljubezni do JEZUSA bežimo pred vsem, kar bi ga užalilo in napolnilo naše duše z grehom. Prosi za nas BOGA, da premagamo vse skušnjave in nam podari potrebnih milosti, da bomo nekoč uživali slavo nebes. AMEN.

Sveta Marija Goretti – naša župnijska zavetnica!

6. julija se spominjamo naše župnijske zavetnice SVETE MARIJE GORETTI. Rojena je bila 16. oktobra 1890 v kraju CORINALDO pri Anconi. 6. julija 1902 je, še ne dvanajstletna, raje žrtvovala svoje mlado življenje, kakor da bi se predala nasilnemu Aleksandru Serenelliju in žalila Boga z grehom nečistosti. Pred dobrimi petdesetimi leti, 24. junija 1950, jo je papež Pij XII. razglasil za svetnico in mučenko svete čistosti.