Velika Sobota

Sobota    |    00:00 - 23:55 (UTC+1), Trajanje: 00:05 Kategorije:

Na veliko soboto (19. aprila 2014) lahko verjetno najbolj doživimo resnico, da je vse stvarstvo usmerjeno h Kristusu. Ko v prvem delu vigilije, v slavju luči, razmišljamo, kako je Bog svet ustvaril iz nič, ko v Božji besedi poslušamo odlomke iz judovske zgodovine o rešitvi iz suženjstva, smo pripravljeni na to, kar lahko doživimo v nadaljevanju obredov. Poslušali bomo vsa berila, zato vabim bralce k sodelovanju. Doživimo lahko svojo osebno rešitev iz suženjstva greha v blagoslovitvi vode in v izpovedi vere z obnovitvijo krstnih obljub, v evharističnem slavju podobo tistega življenja, ki nas čaka, ko bo Bog vse v vsem, in na koncu v procesiji s podobo Jezusa, ki pred nas stopa v monštranci. Brez velikega petka ni velike noči. To resnico razodeva že stara zaveza, vendar prva oseba, ki nas duhovno rešuje iz suženjstva in nas vodi v svobodo poveličanih Božjih otrok, je vstali Jezus, ki je zaradi bogovdanosti pretrpel križ in vstal od mrtvih, da bi mi živeli. Vsakdo, ki ima to upanje vanj, se očiščuje. Če smo vstali z njim, iščimo, kar je zgoraj. Ob 7. uri bo blagoslov ognja (vžigalic, sveč) in vode, ob 7.20 uri skupna molitvena ura pred božjim grobom. Čez dan bodo blagoslovi velikonočnih jedil; dopoldne ob 11. uri, popoldan ob 14., 14.45., in ob 17. uri. Ob 15.30 uri bo blagoslov pri sv. Juriju (kapela), ob 16.15 uri pri kapelici Žalostne Matere Božje in ob 18.00 uri v Domu ostarelih. Ministrantske vaje se pričnejo ob 18.15 uri. Ob 19.30 uri bo slovesno obhajanje VELIKONOČNE VIGILIJE. Lepo vabljeni k obredom velikonočne vigilije!