Kateheza

Sobota    |    17:45 - (UTC+1), Trajanje: 01:00 Kategorije:

V soboto, 15. 2. 2014 se ob 17.45 ur prične četrta kateheza za pripravo na posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. Danes svet potrebuje pričevalcev, ki, kakor Marija, znajo iz srca Bogu reči Zgodi se mi po tvoji besedi (volji). Z nami bo zopet »apostol« Mirco iz Schia (Italija), ki je od Marije dobil apostolat, da pričuje o tem Marijinem prikazovanju v Schiu ter pripravlja ljudi na posvetitev. Peta kateheza bo med maši pri pridigi. Na te katehezi vabljeni vsi, ki bi ta korak posvetitve želeli storiti. Mnogi ste ga že naredili kot posamezniki, kot družine in je sedaj priložnost, da to posvetitv obnovite. V soboto bo že od 17.15 na voljo spovednik. Lepo vabljeni!